NOSCOMED AESTHETIC INSTITUTE

Noscomed Aesthetic Institute er et eksklusivt kursprogram som gir behandlere muligheten til å oppgradere kunnskapene og teknikkene sine innenfor det estetiske feltet. Kursene fokuserer på alt fra injeksjonsteknikk, indikasjoner for injeksjon, produktgjennomgang, anatomi og fysiologi til praktisk trening. Kursene er delt inn fra grunnleggende til avansert, og undervisningen foregår med profesjonelle trenere.

Kommende kurser

2019

April

4th of April – Radiesse Basic by Ioana Filip (Stockholm, SE)

5th of April – Belotero Adv. Lower by Sigfried Wenus (Oslo, NO)

11th of April – Belotero Blanching by Lisa Bolin (Malmö, SE)

29th of April – Toxin by Bahare Norian (Stockholm, SE)

May

6th of May – Adv. Upper by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

7th of May – Adv. Lower incl. Blanching and Lips by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

24th of May – Belotero Lips & Blanching by Rolah Osman (Stavanger, NO)

(Please note that there may be changes to the program and new courses will be added on a regular basis.)

June
19th of June – Radiesse Basic by Thomas Bo (København, DK)

30th of June – Radiesse Basic by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

September

7th of September – Adv. Lower by Rolah Osman (Stavanger, NO)
17th of September – Belotero Lips by Pernille Falkenberg (Odense, DK)

October

30th of October – Belotero Blanching by Birte Krogh Jørgensen (København, DK)

November

12th of November – Adv. Lover by Pernille Falkenberg (Odense, DK)

14th of November – Radiesse Basic by Thomas Bo (København, DK)

Tilmeld dig nu

Vil du tilmelde dig et eller flere af vores kurser?

Send en e-mail med event@noscomed.com med dine kursusønsker. Herefter vil du modtage et registreringslink til det specifikke kursus.

Om kurserne

Belotero

Vi tilbyder fire kurser, der giver kendskab til og erfaring med Belotero.

Basic Course

Formålet med dette kursus er at opbygge en basal viden og praktisk erfaring med HA-fillere, så deltagerne er fortrolige med at injicere, når de succesfuldt har afsluttet kurset.
Kurset henvender sig til læger eller sygeplejersker, der har begrænset eller ingen erfaring med injektionsbehandlinger.

Advanced – Lower Face

Formålet med dette kursus er at bygge videre på grundlæggende kendskab til injektionsbehandlinger med fokus på nedre del af ansigtet, så deltagerne videreudvikler deres injektionsteknik til disse områder.
Kurset henvender sig til læger eller sygeplejersker, der har udført ca. 500 injektioner og ønsker at dygtiggøre sig inden for injektionsteknikker til nedre ansigt.

Advanced – Upper Face

Formålet med dette kursus er at bygge videre på grundlæggende kendskab til injektionsbehandlinger med fokus på områder i den øvre del af ansigtet, så deltagerne videreudvikler deres injektionsteknik til disse områder.
Kurset henvender sig til læger eller sygeplejersker, der har udført ca. 500 injektioner og ønsker at dygtiggøre sig inden for injektionsteknikker til øvre ansigt.

Læber

Formålet med kurset er at opbygge en viden og praktisk erfaring omkring læbekorrektioner, så deltagerne er fortrolige med at behandle læber, når de succesfuldt har afsluttet kurset.
Kurset henvender sig til læger og sygeplejersker, der har minimum 6 måneders erfaring med at behandle med fillere.

Radiesse

Vi tilbyr tre kurs som gir kjennskap til og erfaring med Radiesse.

Radiesse - emballage
Radiesse

Kurset har som mål at deltakerne får en basisinformasjon og praktisk erfaring med Radiesse, slik at deltakerne bliver trygge på å injisere når kurset er gjennomført. Kurset er rettet mot plastikkirurger og leger, eller sykepleier som har minimum 4-5 års erfaring med injeksjonsbehandlinger med fillers og toxin.

Mer informasjon om våre kurs

Ønsker du å høre mer om våre kurs og/eller se en kursoversikt?