VISJON OG VERDIER

Forretningsgrunnlaget vårt bygger på distribusjon av medisinsk utstyr og produkter i høy kvalitet til det estetiske markedet i hele Skandinavia.

Vi fokuserer på og streber etter å tilføre verdi til produktene vi distribuerer i form av høyt servicenivå og profesjonell kunnskapsdeling for å sikre gode resultater for så vel behandler som pasient.

Det er viktig for oss at produktene vi distribuerer, kommer fra ansvarsbevisste produsenter som står inne for produktene sine med god dokumentasjon og en ærlig tilgang til det å drive forretning. Mer enn 25 års erfaring innenfor den estetiske og dermatologiske industrien har gitt oss en sterk bakgrunn for denne utvelgelsen. Kvalitet, innovasjon og presisjon er her nøkkelord for oss.

Vi legger stor vekt på at alle handlingene våre skal avspeile et ønske om å gjøre en positiv forskjell for de som er i kontakt med oss. Herav grunnfilosofien vår: Your Patients  – Our Concern.

Noscomed - arbejde

CREDO

HØY KVALITET

Vi distribuerer produkter i høy kvalitet fra ansvarsbevisste produsenter som står inne for produktene sine med god dokumentasjon og en ærlig tilgang til det å drive forretning.

PROFESJONALISME

Vi ønsker å tilføre verdi til produktene vi forhandler i form av høyt servicenivå samt profesjonell og veldokumentert kunnskapsformidling om produktene og bruken av dem. Dette gjør også at vi aldri uttaler oss om noe vi ikke vet noe om.

LOJALITET

Vi er lojale overfor hverandre, kundene og leverandørene våre.

ANSVARLIGHET

Vi er ansvarlige overfor medarbeiderne våre, kundene og leverandørene i form av overholdelse av inngåtte avtaler og lojalitet i samarbeidet.

RESPEKT

Vi har respekt for konkurrentene våre og uttaler oss ikke dårlig om dem.

UTVIKLING

Vi er oppdatert på den nyeste kunnskapen og utviklingen innenfor området vårt og er åpne for nye teknologier og produkter som gagner sluttbrukeren og gir trygghet i bruken hos kundene våre.

VI STØTTER

‘A RACE AGAINST BREAST CANCER’

Målet er å samle inn midler til:

1) Å utvikle en blodprøve som kan avsløre brystkreft tidlig

2) Å finne en metode som kan føre til individuell, skreddersydd behandling. Vil du vite mer, så klikk HER.