Personvern- og personopplysningspolitikk

Denne personvern- og personopplysningspolitikken er sammenfattet for bedre å kunne opplyse deg som kunde om hvilke personopplysninger Noscomed Medical Supply A/S (heretter Noscomed) behandler, og hvordan vi behandler dem. Personopplysninger skal forstås som enhver opplysning som kan anvendes for å identifisere en fysisk person. Vennligst les hele personvernpolitikken vår for å få en klar forståelse av hvilke data vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og hvordan vi beskytter opplysningene dine.

Firmaet respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse av personlige opplysninger som avgis på nettet, og vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger som vi mottar.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitikk kan aksepteres, forbeholder Noscomed seg retten til å avvise bestillinger og andre henvendelser, da en manglende aksept kan medføre at Noscomed ikke kan servisere forholdet, noe som ellers er påkrevd via gjeldende lovgivning.

Personopplysninger

Personopplysninger dekker all data som kan brukes til å identifisere personer, herunder, men ikke begrenset til, for-, mellom- og etternavn, alder, kjønn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse,
e-postadresse eller andre kontaktopplysninger, uansett om de vedrører vedkommende sin private bopel eller arbeidsplass.

Likedan inneholder personopplysninger også data om atferd, kjøpshistorikk, økonomiske opplysninger m.m. som alle benyttes til opprettholdelse av kunde- og leverandørforholdet mellom kunden og Noscomed.

Hvilke personopplysninger innsamler og behandler vi?

Du kan gå inn på www.Noscomed.com uten å gi oss personopplysningene dine.

Noscomed trenger en rekke personopplysninger for å kunne handle med deg og firmaet ditt, opprettholde servisering av kundeforholdet samt markedsføre produkter og ytelser. Visse opplysninger samles inn og behandles også etter lovkrav i henhold til hvitvaskings- og bokføringsloven.

De nedenstående opplysningene kan bli samlet inn og behandlet når du handler hos Noscomed:                    E-postadresse, klinikknavn, for- og etternavn, adresse, telefonnummer samt org.nr. Ved besøk på Noscomed.com kan tekniske detaljer (inklusiv IP-adresser), atferd (inklusiv besøkte URL-er, event-triggere, handlinger som klikk, åpningsrater, pålogging, tid på hver side m.m.) og geografiske opplysninger bli samlet inn.

Noscomed samler inn og behandler opplysninger om deg når du:

 • Foretar kjøp.
 • Sender forespørsler, klager og/eller interagerer med Noscomed på annet vis.
 • Påmelder deg og/eller interagerer med nettbaserte markedsføringsmaterialer (inklusiv, men ikke begrenset til, nyhetsbrev, SMS og varslinger, annonser på tredjeparts hjemmesider eller lignende).
 • Avgir personopplysninger på annet vis til Noscomed.

Firmaet samler bare inn personopplysningene som er nødvendige for å levere en ytelse eller et produkt, markedsføre ytelser og produkter eller behandle forespørsler.

Noscomed samler inn og/eller kjøper ikke opplysninger fra tredjepart som kan brukes til å identifisere en fysisk person.

Noscomed benytter DIBS til håndtering av nettbaserte korttransaksjoner og oppbevarer ikke informasjon om betalingskort. Bemerk at ved fakturering oppbevares fakturerings- og bankopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning på området, herunder hvitvaskings- og bokføringsloven.

Hvordan bruker vi opplysningene dine?

Vi kan bruke den innsamlede informasjonen på følgende måter:

 • Til å forbedre www.Noscomed.com og markedsføringen fra Noscomed.
 • Til å kunne betjene deg bedre ved henvendelse til kundeservice.
 • Til å administrere konkurranser, kundeundersøkelser m.m.
 • Til raskest mulig å kunne håndtere bestillingene dine.
 • Til oppfølging på henvendelser.
 • Til generell markedsføring.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Hjemmesiden vår skannes løpende for sikkerhetsbrister og svakheter slik at vi fortest mulig kan utelukke potensielle datalekkasjer og dermed gjøre hjemmesiden vår så sikker som mulig. Samtidig skannes det regelmessig for malware.

Dine personlige opplysninger oppbevares på sikrede nettverk, og bare et begrenset antall medarbeidere med rettigheter til denne typen informasjon, kan få tilgang til dem. Disse er dessuten underlagt vår interne persondatapolitikk, som sikrer dine rettigheter og sikrer overholdelse av gjeldende lovgivning på området.

Hvem videregir vi personopplysninger til?

Personopplysninger avgitt på www.Noscomed.com eller via telefonisk kontakt, videregis bare til:

 • Interne avdelinger.
 • Betrodde tredjeparter som er nødvendige for å oppfylle avtaler om levering, betaling og betjening, herunder inkasso og rettslige instanser.
 • Forretningspartnere med henblikk på å vedlikeholde kontoen din og/eller markedsføring.

For å kunne gi den best mulige opplevelsen på Noscomeds hjemmesider, fører vi statistikk over hvordan brukerne benytter sidene. Statistikken brukes utelukkende i anonymisert form, f.eks. til å se hvilke sider og hvilket innhold brukerne interagerer med.

Noscomed benytter Google Analytics til innsamling av besøksstatistikk og videregir i den forbindelse
IP-adresser til Google Analytics. Personvernvilkårene for Google Analytics aksepteres ved besøk på www.Noscomed.com og kan finnes her: www.google.com/privacy

Blant firmaet og alle forretningspartnere og leverandører foreligger det en databehandleravtale som til enhver tid skal sikre brukernes og kundenes interesser. Disse avtalene kan til enhver tid fremvises på anmodning.

Hvor lagres personopplysningene dine?

Opplysningene dine lagres på servere i Danmark hos eksterne partnere. Noen personopplysninger administreres av en tredjepart (databehandler) som oppbevarer og behandler personopplysninger på vegne av Noscomed i henhold til denne datapolitikken og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

Hvis du på noe tidspunkt ønsker å avmelde deg nyhetsbrevet vårt, kan du følge instruksjonene i bunnen av hver e-post. Har du imidlertid problemer med å avmelde deg, kan vår kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktopplysninger.

Ved avmelding av markedsføring fra Noscomed slettes alle tilsagn du har gitt til oss.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene dine?

Ved et aktivt kundeforhold oppbevares dine data så lenge som nødvendig for at vi kan betjene deg. Avbrytes kundeforholdet, oppbevares dine data i opptil 1 år, alt etter karakteren av dataene.

Du kan til enhver tid be om innsikt i eller sletting av dine data. På grunn av annen lovgivning (hhv. bokførings- og hvitvaskingsloven) bevares alle transaksjonsdata inkl. kontakt- og firmaopplysninger i et nødvendig antall år, minimum 5 år.

Personopplysninger som er underlagt garantiordninger, oppbevares i henhold til produsentens krav og lovgivningsmessige krav.

Datalekkasje

Vi tar sikkerhetsbrudd og datalekkasje veldig alvorlig. Ved mistanke om datalekkasje på servere som er under tilsyn av eksterne partnere, iverksettes en rekke initiativer som skal sikre våre kunder og brukere best mulig.

Dette innebærer blant annet avdekning av den potensielle skadens omfang, meddelelse til potensielt rammede kunder og brukere, meddelelse til Datatilsynet, samt handlinger som skal forsøke å avgrense omfanget av skadene.

Har du mistanke om at dine data er lekket fra Noscomed, bes du til enhver tid ta kontakt med oss.

Tilgang til opplysninger

Du kan alltid endre på kontoopplysningene og interesseområdene dine og herunder angi om du ønsker at vi skal kontakte deg i forbindelse med tilbud på varer eller tjenesteytelser eller avmelde deg nyhetsbrev.

Du kan få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Dersom du ønsker alle data slettet, bes du kontakte oss på: noscomed@Noscomed.com.

Bemerk! Når først alle data er slettet, kan disse ikke gjenskapes. Data som vi er påkrevd å oppbevare i henhold til lovgivningen, kan ikke slettes på anmodning.

Revisjon

Vi reviderer løpende prosessene våre for databehandling. Denne politikken oppdateres etter behov.

Kontakt, endring og oppdatering av persondatapolitikken

Noscomed forplikter seg til løpende å oppfylle lovgivningens krav til beskyttelse av privatlivets fred.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til datapolitikken vår, eller til hvordan vi bruker personopplysningene dine, bes du kontakte vår kundeservice på noscomed@noscomed.com.

Hvis du på noe tidspunkt ønsker å avmelde deg nyhetsbrevet vårt, kan du følge instruksjonene i bunnen av hver e-post. Har du imidlertid problemer med å avmelde deg, kan vår kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktopplysninger.

Ved avmelding av markedsføring fra Noscomed slettes alle tilsagn du har gitt til oss. Disse kan ikke gjenskapes, og hvis du på noe tidspunkt ønsker innsikt i hva vi tidligere har sendt deg, tidligere tilbud eller lignende, gjør vi oppmerksom på at disse opplysningene ikke kan gjenskapes.

Du kan kontakte oss her:

Svanemøllevej 11
2100 København Ø
Danmark

www.noscomed.com
E-post: noscomed@noscomed.com
Telefon: +45 36306444

Denne politikken ble sist oppdatert: 17-10-2019