Klachtenoverzicht

Merz

(Belotero, Radiesse, Bocouture)

Mentor

Vul de documentatie in voordat u het formulier gebruikt

Ultherapy (Merz)

Download Ultherapy-gids voor probleemoplossing en ondersteuningslogboekgids
Problemen oplossen en een ondersteuningslogboek krijgen

SkinPen (Crown Aesthetics)

Handleiding voor het oplossen van problemen met Skinpen downloaden
Gids voor probleemoplossing

Hydrafacial