VISION OG VÆRDIER

Vores forretningsgrundlag er baseret på distribution af medicinsk udstyr og produkter af høj kvalitet til det æstetiske marked i hele Skandinavien.

Vi har fokus på og stræber efter at føje værdi til de produkter, vi distribuerer, i form af højt serviceniveau og professionel videndeling for at sikre gode resultater for såvel behandler som patient.

Det er vigtigt for os, at de produkter, vi distribuerer, kommer fra ansvarsbevidste producenter, der står bag deres produkt med god dokumentation og en ærlig tilgang til det at drive forretning, og mere end 25 års erfaring inden for den æstetiske og dermatologiske industri har således givet os en stærk baggrund for denne udvælgelse. Kvalitet, innovation og præcision er her nøgleord for os.

Vi lægger stor vægt på, at alle vores handlinger skal afspejle et ønske om at gøre en positiv forskel for de, der er i kontakt med os. Heraf vores grundfilosofi Your Patients  – Our Concern.

Noscomed - arbejde

CREDO

HØJ KVALITET

Vi distribuerer produkter af høj kvalitet fra ansvarsbevidste producenter, der står bag deres produkt med stærk dokumentation og en sund forretning.

PROFESSIONALISME

Vi ønsker at tilføre værdi til de produkter, vi forhandler i form af højt serviceniveau samt professionel og veldokumenteret vidensformidling om produkterne og deres anvendelse. Dette gør også, at vi aldrig udtaler os om noget, vi ikke ved noget om.

LOYALITET

Vi er loyale over for hinanden, vores kunder og leverandører.

ANSVARLIGHED

Vi er ansvarlige over for vores medarbejdere, kunder og leverandører i form af overholdelse af indgåede aftaler og loyalitet i samarbejdet.

RESPEKT

Vi har respekt for vores konkurrenter og udtaler os ikke dårligt om dem.

UDVIKLING

Vi er opdaterede med den nyeste viden og udvikling inden for vores område og er åbne over for nye teknologier og produkter, der vil gavne slutbrugeren og give tryghed i anvendelsen hos vores kunder.

VI STØTTER

‘A RACE AGAINST BREAST CANCER’

Målet er at indsamle midler til:

1)  at udvikle en blodprøve, der kan afsløre brystkræft tidligt

2)  at finde en metode, der kan føre til individuel, skræddersyet behandling.

Vil du vide mere så klik HER.