Integritetspolicy

Vår integritetspolicy sammanfattas här, så att vi bättre kan informera dig som kund om vilka personuppgifter Noscomed Medical Supply A/S (nedan Noscomed) behandlar och hur vi behandlar dem – personuppgifter ska förstås som alla data som unikt kan identifiera en individ. Läs hela vår integritetspolicy för en klar bild av vilka data vi samlar in, hur vi samlar in den och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Företaget respekterar alla önskemål om skydd av de personuppgifter vi inhämtar från dig online, och vi är mycket medvetna om behovet av sekretess och korrekt behandling av all den personliga information vi tar emot.

Om du inte godkänner följande integritetspolicy förbehåller sig Noscomed rätten att avvisa beställningar och andra förfrågningar, eftersom ett icke-godkännande kan förhindra Noscomed från att behandla persondata i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Personuppgifter

Personuppgifter omfattar alla data som kan användas för att identifiera enskilda individer, inklusive, men inte begränsat till, namn, efternamn, ålder, kön, yrke, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om den avser privatbostad eller arbetsplats.

Personuppgifter omfattar även data om beteende, köphistorik samt ekonomisk information m.m., som används för att upprätthålla kund- och leverantörsrelationen mellan kunderna och Noscomed.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Du kan använda www.noscomed.com utan att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Noscomed behöver ett antal personuppgifter för att kunna handla med dig och ditt företag, erbjuda bra kundservice och upprätthålla kundrelationer samt marknadsföra produkter och tjänster. Viss information samlas också in och behandlas i enlighet med penningtvättslagen.

Följande information kan komma att samlas in och behandlas när du handlar hos Noscomed: E-postadress, klinikens namn, för- och efternamn, adress, telefonnummer och VAT-nummer. När du besöker noscomed.com kan teknisk information (inklusive IP-adresser), beteende (inklusive besökta URL:ar, event triggers, klick, öppningsfrekvenser, inloggningar, tid på varje sida etc.) och geografiska data komma att samlas in.

Noscomed insamlar och behandlar information om dig när du

 • gör ett köp
 • skickar en förfrågan, ett klagomål eller på något annat sätt interagerar med Noscomed
 • anmäler dig till och/eller på något annat sätt interagerar med online-marknadsföringsmaterial (inklusive, men inte begränsat till, nyhetsbrev, SMS och notifikationer, annonser på tredje parts webbplatser eller liknande)
 • på annat sätt lämnar dina personuppgifter till Noscomed.

Företaget samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för leverans/marknadsföring av tjänster eller produkter eller för behandling av förfrågningar.

Noscomed införskaffar aldrig från tredje part information som kan användas för att identifiera en enskild individ.

Noscomed använder DIBS för hantering av korttransaktioner och lagrar inte betalkortsinformation. Observera att vid fakturering lagras fakturerings- och bankuppgifter i enlighet med relevant lagstiftning, inklusive penningtvättslagen.

Hur använder vi din information?

Vi kan komma att använda insamlad information på följande sätt:

 • För att förbättra www.noscomed.com och Noscomeds marknadsföring.
 • För att kunna ge dig bättre service vid kundtjänstkontakter.
 • För att administrera tävlingar, kundundersökningar etc.
 • För att kunna behandla din order så snabbt som möjligt.
 • För uppföljning av förfrågningar.
 • För generell marknadsföring.

Hur skyddar vi din information?

För att göra våra hemsidor så säkra som möjligt skannas de löpande för säkerhetsbrister och svagheter, så att potentiella dataläckor så snabbt som möjligt kan uteslutas. De skannas även regelbundet för skadlig programvara.

Dina personuppgifter sparas i säkrade nätverk, och är endast åtkomliga för ett begränsat antal anställda med rättigheter till denna typ av information. Dessa är dessutom föremål för vår interna integritetspolicy, som säkerställer dina rättigheter och efterlevnad av relevant lagstiftning.

Vem vidarebefordrar vi dina personuppgifter till?

Personuppgifter som lämnats på www.noscomed.com eller via telefonkontakt vidarebefordras endast till

 • interna avdelningar
 • betrodd tredje part som är nödvändig för uppfyllande av leverans-, betalnings- och serviceavtal, inklusive inkassoföretag och rättsliga instanser
 • affärspartners med syfte att underhålla ditt konto och/eller marknadsföring.

För att kunna ge användare bästa möjliga upplevelse på Noscomeds hemsidor för vi statistik över hur sidorna används. Statistiken sparas uteslutande i anonymiserad form, ex. för att se vilka sidor och vilket innehåll användarna interagerar med.

Noscomed använder Google Analytics för insamling av besöksstatistik, och vidarebefordrar i samband med detta IP-adresser till Google Analytics. Google Analytics integritetspolicy accepteras vid besök på www.noscomed.dk, och kan läsas här: www.google.com/privacy

Hos företaget samt alla affärspartners och leverantörer finns databehandlingsavtal, som syftar till att säkerställa användarnas och kundernas intressen. Dessa avtal visas när som helst upp på begäran.

Var lagras dina personuppgifter?

Din information lagras på servrar hos externa partners i Danmark. Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part (databehandlare), som lagrar och behandlar personuppgifter på uppdrag av Noscomed och i enlighet med denna integritetspolicy och gällande sekretesslagar.

Om du vill avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev följer du instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande. Om problem uppstår i samband med detta kontaktar du vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

Vid uppsägning av prenumerationen på Noscomeds marknadsföringsmaterial raderas dina åtaganden hos oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vid en aktiv kundrelation sparas dina data så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig service. Om kundrelationen avbryts kommer dina uppgifter att lagras i upp till 1 år, beroende på typ av data.

Du kan när som helst anmoda om tillgång till eller radering av dina data. Annan lagstiftning (penningtvättslagen) föreskriver att alla transaktionsuppgifter, inklusive kontakt- och företagsinformation, måste sparas i minst 5 år.

Personuppgifter som omfattas av garantiordningar sparas i enlighet med producentens & lagstadgade krav.

Dataläckage

Vi tar säkerhetsintrång och dataläckage på allra största allvar. Vid misstanke om dataläckage på servrar under överinseende av externa partners initieras ett antal initiativ, som ska säkerställa bästa möjliga skydd för våra kunder och användare.

Detta inkluderar bl.a. identifiering av den potentiella skadans omfattning, att informera potentiellt drabbade kunder/användare och dataskyddsmyndigheten samt åtgärder som syftar till att begränsa skadans omfattning.

Om du misstänker att dina data hos Noscomed har läckt ber vi dig kontakta oss så snabbt som möjligt.

Tillgång till information

Du kan alltid ändra din kontoinformation och dina intresseområden, och meddela oss att du vill att vi kontaktar dig i samband med erbjudanden om varor eller tjänster. Du kan även avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.

Du kan ta del av vilken information vi har registrerat om dig.

Om du vill att vi raderar alla dina data kontaktar du oss på: noscomed@noscomed.com.

Obs! När all data väl har raderats kan de inte återskapas. Data som måste sparas enligt gällande lagstiftning kan inte raderas på begäran.

 

Revision

Vi reviderar löpande våra databehandlingsprocesser. Denna policy uppdateras vid behov.

Kontakt samt förändring och uppdatering av integritetspolicyn

Noscomed förpliktar sig att löpande uppfylla de lagstadgade kraven för skydd av privatlivets helgd.

Om du har några frågor eller kommentarer kring vår integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på noscomed@noscomed.com.

Om du vill avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev följer du instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande. Om problem uppstår i samband med detta kontaktar du vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

Vid uppsägning av prenumerationen på Noscomeds marknadsföringsmaterial raderas dina åtaganden hos oss permanent. Observera att dessa därmed inte kan återskapas, och vi kommer alltså inte att kunna tillhandahålla dig information om vilka erbjudanden och liknande som tidigare har skickats till dig.

Du kan kontakta oss här:

Svanemøllevej 11
2100 København Ø.
Danmark

www.noscomed.com
E-post: noscomed@noscomed.com
Telefon: +45 36306444

Datum för senaste uppdatering av denna policy: 2019-10-17