NOSCOMED AESTHETIC INSTITUTE

Noscomed Aesthetic Institute är ett exklusivt utbildningsprogram, som ger behandlare möjlighet att uppgradera sina kunskaper och tekniker inom det estetiska området. Kurserna fokuserar på allt från injektionsteknik, indikationer för injektion, produktgenomgång, anatomi och fysiologi till praktisk utbildning. Kurserna spänner från grundläggande till avancerade, och professionella utbildare håller i undervisningen.

Kommande kurser

2019

April

4th of April – Radiesse Basic by Ioana Filip (Stockholm, SE)

5th of April – Belotero Adv. Lower by Sigfried Wenus (Oslo, NO)

11th of April – Belotero Blanching by Lisa Bolin (Malmö, SE)

29th of April – Toxin by Bahare Norian (Stockholm, SE)

May

6th of May – Adv. Upper by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

7th of May – Adv. Lower incl. Blanching and Lips by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

24th of May – Belotero Lips & Blanching by Rolah Osman (Stavanger, NO)

(Please note that there may be changes to the program and new courses will be added on a regular basis.)

June
19th of June – Radiesse Basic by Thomas Bo (København, DK)

30th of June – Radiesse Basic by Lisa Bolin (Stockholm, SE)

September

7th of September – Adv. Lower by Rolah Osman (Stavanger, NO)
17th of September – Belotero Lips by Pernille Falkenberg (Odense, DK)

October

30th of October – Belotero Blanching by Birte Krogh Jørgensen (København, DK)

November

12th of November – Adv. Lover by Pernille Falkenberg (Odense, DK)

14th of November – Radiesse Basic by Thomas Bo (København, DK)

Registrera dig nu

Vill du anmäla dig till en eller flera av våra kurser?

Skicka ett mail med event@noscomed.com med dina kurs önskemål. Då får du en registreringslänk för den specifika kursen.

Om kurserna

Belotero

Vi erbjuder fyra kurser som ger kunskap och erfarenhet av Belotero.

Grundkurs

Syftet med kursen är att bygga en grundläggande kunskap och praktisk erfarenhet av HA-fyllmedel så att deltagarna är bekanta med att injicera när de väl har avslutat kursen.
Kursen riktar sig till läkare eller sjuksköterskor som har begränsad eller ingen erfarenhet av injektionsbehandlingar.

Avancerat – Nedre ansikte

Syftet med kursen är att bygga på grundläggande kunskaper om injektionsbehandlingar som fokuserar på underdelen av ansiktet, så att deltagarna vidareutvecklar sin injektionsteknik i dessa områden.
Kursen riktar sig till läkare eller sjuksköterskor som har utfört ca. 500 injektioner och vill förbättra sin förmåga att tillämpa injektionsmetoder med lägre injektion.

Avancerat – Övre ansikte

Syftet med kursen är att bygga vidare på grundläggande kunskaper om injektionsbehandlingar som fokuserar på områden i övre delen av ansiktet, så att deltagarna vidareutvecklar sin injektionsteknik i dessa områden.
Kursen riktar sig till läkare eller sjuksköterskor som har utfört ca. 500 injektioner och vill kunna förbättra överkroppsinjektionstekniker.

Läppar

Kursens syfte är att bygga upp kunskap och praktisk erfarenhet av läppkorrigeringar så att deltagarna är bekant med att behandla läppar när de har avslutat kursen.
Kursen riktar sig till läkare och sjuksköterskor som har minst 6 månaders erfarenhet av behandling med fyllmedel.

Radiesse

Vi erbjuder tre kurser som ger kunskaper om och erfarenheter av Radiesse.

Radiesse - emballage
Radiesse

Kursen syftar till att få en basinformation och praktisk erfarenhet med Radiesse, så att deltagarna blir trygga med att injicera när de har klarat kursen. Kursen vänder sig till läkare eller tandläkare som har 4-5 års erfarenhet med injekti­onsbehandlingar av fillers och toxin.

Mer information om våra kurser

Vill du höra mer om våra kurser och/eller se en kursöversikt?