VISION OCH VÄRDERINGAR

Vårt affärsunderlag bygger på distribution av medicinsk utrustning och högkvalitativa produkter på den estetiska marknaden i Skandinavien.

Vi fokuserar på och strävar efter att tillfoga värde i form av hög servicenivå och kunskapsdelning till de produkter vi distribuerar, för att säkerställa goda resultat för såväl behandlare som patient.

Det är viktigt för oss att de produkter vi distribuerar kommer från ansvarsfulla tillverkare, som backar upp sina produkter med god dokumentation, och gör affärer på ett ärligt sätt, och tack vare våra 25 års erfarenhet inom den estetiska och dermatologiska industrin har vi en solid bas för detta urval. Kvalitet, innovation och precision är här nyckelord för oss. Vi lägger stor vikt vid att det i vårt agerande ska återspeglas en önskan om att ha en positiv inverkan på dem som har kontakt med oss. Därav vår grundfilosofi Your Patients – Our Concern.

Noscomed - arbejde

CREDO

HÖG KVALITET

Vi distribuerar högkvalitativa produkter från ansvarsfulla tillverkare, som backar upp sina produkter med god dokumentation och ett ärligt sätt att göra affärer på.

PROFESSIONALISM

Vi vill tillföra värde till de produkter vi säljer i form av hög servicenivå och professionell och väldokumenterad förmedling av kunskaper om produkterna och deras användning. Det innebär också att vi aldrig uttalar oss om något som vi inte vet någonting om.

LOJALITET

Vi är lojala mot varandra, våra kunder och leverantörer.

ANSVAR

Vi är ansvarsfulla inför våra anställda, kunder och leverantörer vad gäller uppfyllande av ingångna avtal och lojalitet i samarbetet.

RESPEKT

Vi har respekt för våra konkurrenter och uttalar oss inte negativt om dem.

UTVECKLING

Vi är uppdaterade med den senaste kunskapen och utvecklingen inom vårt område, och är öppna för nya tekniker och produkter, som kommer att gynna slutanvändarna och vara trygga att använda för våra kunder.

VI STÖTTAR

‘A RACE AGAINST BREAST CANCER’

Målet är att samla in pengar för: 1) att utveckla ett blodprov som tidigt kan upptäcka bröstcancer, eftersom tidig diagnos har avgörande betydelse när det gäller att rädda liv. 2) att hitta en metod som kan leda till individuellt anpassad behandling, för att fler ska överleva och slippa biverkningar. Klicka HÄR om du vill veta mer.